Gruppeledelsen i Skoliosegruppa i Ryggforeningen i Norge informerer om at møtet de hadde med Helsedirektoratet avd. for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i oktober 2018, og samarbeidet med dem i ettertid endelig har gitt resultater. Skoliosegruppa har endelig fått gjennomslag, for at det nå har blitt lagt ut informasjon om skoliose på Nasjonal retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De har tatt dette inn i sine retningslinjer for 1. og 8. klassetrinn som Skoliosegruppa sterkt anbefalte.

Tekst: Olaug Jørgensen og Jon Lyder

Skoliose-kontroll i skolehelsetjenesten

Skoliosegruppa har i flere år jobbet for å få gjeninnført screening i skolehelsetjenesten. I juni 2017 var denne saken oppe i rådet for prioritering i helse og omsorgstjenesten, men vedtaket der ble dessverre nei. Skoliosegruppa har i etterkant av vedtaket hatt møte med Helsedirektoratet avd. for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og samarbeidet med dem om å få informasjon om skoliose på deres nettsider. Dette for at skoliose skal oppdages tidligst mulig.

Skoliosegruppa er godt fornøyd med dette, og håper at Skolehelsetjenesten rundt om i landet bruker disse retningslinjene aktivt. Håper det vil medvirke til at skoliose kan oppdages på et tidligere tidspunkt.

Litt utdrag fra hvor og hvilken informasjon som er lagt ut

Skolestartundersøkelsen:
Alle barn bør få tilbud om en helsesamtale og en somatisk undersøkelse på 1. trinn.

Denne undersøkelsen bør omfatte:
 • Helsesamtale hos helsesykepleier
 • Somatisk undersøkelse hos lege

Alle barn og unge bør få målt vekt og høyde i skolehelsetjenesten.

Målingene gjøres av helsesykepleier ved:
 • Skolestartundersøkelsen (ev. av lege)
 • 3. trinn
 • 8. trinn

Gjennomføring av skolestartundersøkelsen:

 • STERK ANBEFALING
 • Det er lagt inn et avsnitt om kartlegging av asymmetri for å avdekke skoliose under: Muskler og skjelett, med link til Skoliosegruppas brosjyre.
 • En stående holdningsundersøkelse utføres for å se etter eventuelle funn som viser asymmetri. Ved mistanke om asymmetri kan Adams fremoverbøytest utføres. Ved mistanke om skoliose bør barnet henvises til fastlegen for videre utredning hos ortoped. Brosjyre: Informasjon om skoliose

Helsesamtale 8. trinn: Alle ungdomsskoleelever bør få tilbud om en helsesamtale på 8. trinn.

Generelt om måling og vurdering av vekt og høyde

 • I forbindelse med veiing og måling bør det utføres en stående holdningsundersøkelse av ungdommen for å se etter eventuelle funn som gir mistanke om asymmetri. Ved mistanke om skoliose bør ungdommen henvises til fastlegen for videre utredning hos ortoped.
 • I samtale om ungdommens vaner og fysisk aktivitet bør man være oppmerksom på informasjon som angir smerter eller plager fra muskel og skjelett. Brosjyre: Informasjon om skoliose
  (henvisning til brosjyren til Skoliosegruppa i Ryggforeningen)
 • Henvisning: Ved funn eller mistanke av asymmetrisk holdning og/eller ryggplager skal ungdommen henvises til fastlegen for videre utredning.

Link til KAPITTEL 5. 2- Helseundersøkelse og helsesamtale

Diagnosegruppe Skoliose

Om Skoliosegruppa i Ryggforeningen i Norge

Skoliosegruppa med tilhørende nettverk ble startet i Ryggforeningen i 2006. Da ble vi formelt tatt opp som diagnosegruppe i Ryggforeningen i Norge. Før den tid, fra 2004, var vi enkeltmedlemmer som jobbet sammen for felles sak innenfor Ryggforeningen. Skoliosegruppa består av en gruppeledelse på inntil 5 personer som organiserer og leder ett nettverk for mennesker med skoliose og deres pårørende. Gruppeledelsen har en egen ungdomskontakt. Alle jobber frivillig.

Vi leder ett nettverk (skoliosenettverket) som er bygget rundt epost utveksling og er landsdekkende. Diagnosegruppa for skoliose har rundt 600 medlemmer, unge, eldre, opererte, ikke opererte, korsettbehandlede, ubehandlede og pårørende fra hele landet. Det er den største diagnosegruppen i Ryggforeningen i Norge. Hovedoppgaven for Skoliosegruppa er å sørge for å gi informasjon, likepersonsarbeid som omfatter å dele erfaringer/råd m.m. Samt være en pådriver for best mulig behandlingstilbud til alle med diagnosen skoliose. Helsepolitisk arbeid er en prioritert oppgave.

Facebook / forum for Skoliose

Skoliosegruppa har egen Facebook-gruppe under navnet: Skoliosenettverket i Ryggforeningen i Norge. Det er også en egen lukket Facebook-gruppe for de unge. Den heter Skoliose for ungdommer og administreres av ungdomskontakten. Lurer du på noe, er det bare å spørre her. Velkommen som medlem!