Skoliosegruppa har vært i møte med Helsedirektoratet, Avdeling Barne og ungdomshelse. Bakgrunnen er vedtaket i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten hvor man gikk bort fra å anbefale innføring av screening for adolescent idiopatisk skoliose i norsk skolehelsetjeneste.

Bilde: Fra skoliosegruppas arbeidshelg, fra venstre Anniken Lorentzen, Olaug Jørgensen, Karin Hoel og Siv Annie Holm.

Møte med Helsedirektoratet Skoliosegruppa har jobbet for at screening ved hjelp av fremoverbøyingstest og skoliometer gjeninnføres i skolehelsetjenesten. På grunn av kapasitetsutfordringer i skolehelsetjenesten, så har Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten avgjort at de skal slippe ytterligere rutinemessige oppgaver. Tilleggsargumentet er at behandlingstrengende skoliose er relativt sjelden, og at det ikke er betydelige forskjeller i livskvalitet eller funksjon hos personer behandlet med korsett og med kirurgi i et langtidsperspektiv. For de som får diagnosen, er kost/nytte argumentet rå og kynisk lesning.

Som et plaster på såret, anbefalte Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten at Helsedirektoratet utarbeider en strategi for hvordan man kan gi målrettet informasjon og kompetanseheving knyttet til skoliose til skolehelsetjenesten, til foreldre og fastleger, slik at det kan gjøres målrettede undersøkelser ved bekymring knyttet til skjevheter i ryggen.

Det var denne strategien Skoliosegruppa ønsket å følge opp, og påse at Helsedirektoratet gjør det de ble pålagt.

På møtet, hvor Karin Hoel, Olaug Jørgensen og Minni Bains deltok fra Skoliosegruppa, ble det informert om en ny helseportal som er utarbeidet og fortsatt er under utarbeidelse på nettsiden til Helsedirektoratet.

Se link: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Skoliosegruppa ble invitert til å være med og utarbeide innholdet videre. Det var ikke gjort noe vedrørende målrettet informasjon om skoliose foreløpig. Det var enighet om at informasjon om skoliose bør komme inn under skolestartundersøkelsen på 1. trinn. Der skal både helsesøster, skolelege og foreldre være tilstede. Vi kan f.eks. legge inn en link til brosjyre, Ryggforeningens nettside, eller informasjon om skoliose på HelseNorge. Minni Bains har fått hovedansvar for det faglige her, og er kontaktpersonen vår overfor fagansvarlig for helsestasjons og skolehelsetjenesten i Helsedirektoratet videre. Vi opplevde at de var positive til videre samarbeid med oss på dette.

Arbeidshelg for Skoliosegruppa

Skoliosegruppa møttes helgen 12.-13. januar 2019, og hadde en omfattende smørbrødliste som de jobbet seg gjennom i løpet av helgen. Prosjektsøknader ble skrevet, Rygghelgen 2018 ble evaluert, program for neste diagnosetreff / Rygghelg ble diskutert og satt opp, og artiklene om skoliose som ligger på hjemmesiden ble revidert.

Skoliosegruppa har avtalt møte med ortopedene ved Rikshospitalet i vinter, så forberedelser til dette var også en viktig post. Tverrfaglig møte om skoliose i Bergen hvor kiropraktor Christoffer Børsheim har vært initiativtaker, ble diskutert, og ikke minst, så var det diskusjoner om hvordan skoliosegruppa kan nå frem til de unge, fremme forslag om pakkeforløp for unge med skoliose og mye mer.

Det er mye engasjement og kunnskap i Skoliosegruppa!

Diagnosegruppe Skoliose

FACEBOOK

Skoliosegruppa har egen Facebook-gruppe under navnet: Skoliosenettverket i Ryggforeningen i Norge. Det er også en egen lukket Facebook-gruppe for de unge. Den heter Skoliose for ungdommer og administreres av ungdomskontakten. Lurer du på noe, er det bare å spørre her. Velkommen som medlem!