Aktivitetsplan 2019 – 2020

Her er aktivitetsplan fra styremøtet til MjøsRygg på Steffensrud mandag den 16. sept 2019.

Type aktivitet: Sted: Tidspunkt/kl.slett:
Årsmøte/medlemsmøte

 

La Perla Restaurant, Hamar 21.05.19

(gjennomført

Styremøte

 

Unicare Steffensrud 16.09.19 kl. 18.30
Verdens Ryggdag, stand  Unicare Steffensrud

 

15. oktober 2019
Styremøte Vertshuset v/E6 Biri? Søndag 10.11.19 kl.17.00
Ungdomstreff m/pårørende i MjøsRygg (25. års jubileum markering i Ryggforeningen) Unicare Steffensrud 18.01.2020
Medlemsmøte/Årsmøte Sted?

 

   7.03.2020
Folkehelsedager (stand) Lena på Toten Juni 2020 (20.06.?)

 

Meld deg inn i Ryggforeningen i Norge!

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.